Corona maatregelen - MentoCure
17190
page-template-default,page,page-id-17190,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Corona maatregelen

Tijdelijke corona maatregelen gehanteerd door MentoCure

Normaliter is het voor ons vanzelfsprekend dat wij bij onze (beoogde) cliënten langsgaan. Omwille van de gezondheid van de personen werkzaam bij MentoCure maar ook zeker omwille van de gezondheid van ons cliëntenbestand en de personen betrokken bij onze cliënten zijn de volgende maatregelen opgesteld. Wanneer u na het lezen van de maatregelen nog vragen heeft neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op!

 

Besprekingen, fysieke contactmomenten en kennismakingsgesprekken

 

 • Bij MentoCure volgen wij alle maatregelen welke zijn genomen door de overheid. Dit betekent dat wij tot nader bericht geen huisbezoeken of andere fysieke contactmomenten met onze cliënten plannen. Gelukkig kunnen wij in deze tijd heel veel digitaal afhandelen!
 • Besprekingen en contactmomenten zullen zoveel mogelijk via beeldverbinding plaatsvinden. Ons kantoor maakt gebruik van de volgende mogelijkheden: MS-teams of Zoom.
 • Het kan voorkomen dat er een crisis- spoed situatie is waarbij de (beoogd) bewindvoerder/mentor langs moet gaan bij bijvoorbeeld de instelling of bij de cliënt thuis. In dat geval kan de bewindvoerder/mentor ervoor kiezen om langs te gaan. Dit zal echter alleen in crisissituaties zijn waarbij de situatie niet anders opgelost kan worden anders dan in persoon langs te gaan. Men kan dan denken aan bijvoorbeeld intakeprocedures in crisissituaties of situaties waarbij de mentor geen andere mogelijkheid heeft dan dat er fysiek wordt langs gegaan. De afweging of een fysiek contactmoment verantwoord is, ligt altijd bij de bewindvoerder/mentor zelf. Wanneer de bewindvoerder/mentor het onverantwoord vindt of niet met zekerheid kan vaststellen dat de gezondheid gewaarborgd is, mag de bewindvoerder/mentor er altijd voor kiezen om af te zien van het fysieke contactmoment. In het geval het niet anders kan dat er een fysiek contactmoment plaatsvindt en de bewindvoerder/mentor hierachter staat om langs te gaan, gelden de volgende maatregelen:
 1. Heeft u last van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts? Dan vragen wij u ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen voor de afspraak plaatsvindt. Wij zullen dan, wanneer nodig, een afspraak met verschuiven naar een ander tijdstip.
 2. Wij vragen voorafgaand het fysieke contactmoment de handen te ontsmetten. De bewindvoerder/mentor doet dit ook.
 3. Gedurende de periode dat de landelijke corona maatregelen gelden zullen wij geen hand geven en de 1,5 meter afstand in acht houden. 1,5 meter moet dan ook gewaarborgd kunnen worden bij een fysiek contactmoment.
 4. Wij zullen een mondkapje dragen, dit verwachten wij ook van de ander.
 • Wanneer een van de bovenstaande maatregelen niet in acht genomen wordt of er sprake is van persoonlijke bezwaren tegen de maatregelen dan hebben wij hier begrip voor. Wij verwachten andersom van men er dan ook begrip voor heeft dat wij ervoor kiezen om, ondanks de crisissituatie, geen fysiek contactmoment plaats te laten vinden.
 • Uiteraard zijn wij tijdens onze cliënt spreekuren van maandag tot en met donderdag tussen 00 uur en 11.00 uur telefonisch bereikbaar voor onze cliënten. Buiten deze tijden kan de cliënt vanzelfsprekend een voicemail achterlaten of per e-mail ons kantoor benaderen. In dat geval wordt er (zonder sprake van spoed) binnen twee dagen gereageerd.
 • Uiteraard blijven wij ook voor derden telefonisch bereikbaar. Er kan altijd een voicemail worden achtergelaten wanneer wij niet direct bereikbaar zijn of een e-mail sturen naar info@mentocure.nl. In dat geval wordt er (zonder sprake van spoed) binnen twee dagen gereageerd.

 

Met betrekking tot het bespreken van documenten overdracht van administratie:

 • Normaliter worden, wanneer men hiertoe in staat wordt geacht, de boedelbeschrijving/rekening en verantwoording/ eindrekening en verantwoording/ machtigingen e.d. besproken. Deze bespreking vindt normaliter via een fysiek contactmoment plaats. Door de huidige maatregelen is dit echter niet mogelijk.
 • Wij zijn wel graag op de hoogte hoe het met onze cliënten gaat en vinden het daadwerkelijk zien hoe het met de cliënt gaat via een contactmoment dan ook erg belangrijk. De volgende procedure zullen wij dan ook volgen zolang de corona maatregelen vanuit de overheid gelden:
 • Wanneer men in staat is om de documenten te bespreken sturen wij dit op. Dit kan zowel digitaal als per post. Men heeft hierdoor de mogelijkheid om de documenten in te zien.
 • Wij spreken af of men het document digitaal terugzendt of per post. In dat geval zullen wij een retourenvelop bij het toegestuurde document voegen.
 • Men heeft hierna de volgende mogelijkheden:
 1. Men is het eens met de inhoud van het document en heeft geen vragen. In dat geval tekent men het document en stuurt het aan ons terug.
 2. Men heeft nog wel vragen:
 3. Men kan de vragen per e-mail aan ons toesturen waarna wij de vragen zullen beantwoorden.
 4. Men bespreekt het liever met ons per contactmoment. In dat geval kan aangegeven worden aan de bewindvoerder/mentor en zal het document telefonisch of per beeldverbinding worden besproken.
 • Bovenstaand protocol geldt ook in het geval er een eindrekening en verantwoording/eindrapportage mentoraat besproken dient te worden met nabestaanden of bij einde onderbewindstelling.
 • Wanneer er sprake is van een einde onderbewindstelling door opheffing of wanneer er sprake is van overlijden van de cliënt wordt de administratie overgedragen. De administratie zal digitaal door ons worden overgedragen.

Wanneer bovenstaande maatregelen wijzigen zal dit via de website kenbaar worden gemaakt.