Over ons - MentoCure
16055
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16055,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Over ons

Visie van MentoCure

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen in de gezondheidszorg en welzijnssector  doorgevoerd. Ouderen moeten hierdoor langer zelfstandig blijven wonen en verzorgingshuizen worden veelal wegbezuinigd. Hulp- en zorgverleners kunnen tegenwoordig enkel brandjes blussen binnen de ambulante hulpverlening maar het daadwerkelijke doorpakken, daar is binnen  de hulp- en zorgverlenende instellingen geen mandaat voor.

 

Of de situatie waarin men gigantisch hard werkt maar zijn hoofd niet boven het water weet te houden, de grip kwijtraakt omdat hij of zij niets meer begrijpt van zijn eigen administratie. Situaties waarin mensen aangaven het ene gat met het andere gat te moeten vullen, heel hard werkten en toch nooit die schulden weggewerkt kregen die in het verleden zijn ontstaan. Onbegrip vanuit deurwaarders terwijl de mensen de beste bedoelingen hebben om hun schulden af te lossen.

 

Voorts kregen wij steeds situaties voorgelegd van mensen die in instellingen verbleven en geen directe familie hadden die hun belangen konden of wilden behartigen. wij zien dat in dit soort gevallen vaak een spanningsveld ontstaat waarin de directe familie zich schuldig voelt en de cliënt zich soms in de steek gelaten voelt. Juist in deze situaties is het fijn als de cliënt iemand heeft die de zaken en belangen behartigt, die gevoelsmatig voor de cliënt,  wat verder van de cliënt afstaat. De cliënt en familie kunnen in dat geval hun rol als familielid vervullen en zijn niet belast met allerlei andere zaken.

Wij vinden het belangrijk dat er voor deze personen een stabiele zorgeloze situatie wordt gecreëerd. Vanuit deze gedachte is MentoCure opgericht!

Wie zijn wij?

MentoCure is gespecialiseerd in bewindvoering en mentorschap.
Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen cliënten die hulp kunnen gebruiken op het gebied van financiën, zorg en welzijn.

MentoCure heeft veel ervaring met de doelgroep ouderen die door hun leeftijd of beperking hun administratie niet meer op orde krijgen.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke belangen van de cliënt goed te behartigen. Door op een duidelijke en heldere manier te communiceren richting de cliënt en zijn of haar familie en omgeving streeft MentoCure ernaar om de zelfredzaamheid van de cliënt te stabiliseren en/of te vergroten.

 

Wat doen wij?

Het is onze ervaring dat er binnen onze maatschappij er nog steeds op gericht is dat men hun financiële zaken niet bespreekt. Hier is natuurlijk op zich helemaal niets mis mee totdat men grip op de eigen financiele situatie kwijt raakt of men om welke reden dan ook schulden heeft gekregen. Om op dat moment hulp te vragen is vaak moeilijk binnen de directe omgeving omdat men zich schaamt of het idee heeft dat men misschien veel eerder aan de spreekwoordelijke bel had moeten trekken. Soms komt het ook voor dat men niemand heeft die de financiële zaken en/of de persoonlijke belangen van hen wilt of kan behartigen.

MentoCure zorgt voor inzicht en stabiliteit in uw financiën en kijkt samen met u naar uw overige wensen. Duidelijke communicatie richting en met cliënt en een goede relatie met cliënt is voor ons heel belangrijk. Wij streven ernaar om voor de cliënt, zowel financieel als persoonlijk, een zorgeloos evenwicht te creëren. MentoCure heeft ruime ervaring binnen de hedendaagse complexe sociale wet- en regelgeving, waardoor wij u op maat kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden op de terreinen van wonen zorg, welzijn en financiën.
Wij zijn goed op de hoogte van alle formele- en informele hulp- en dienstverlenende organisaties. Hierdoor kunnen wij op adequate wijze met u samen bepalen welke hulp het beste bij u past.
Wij treden op als uw vertrouwenspersoon en fungeren als uw adviseur waar uw belangen voorop staan.

Waarom MentoCure?

MentoCure heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de zorg- en dienstverlening. Zowel voor de eenzame cliënt zonder familie of sociaal netwerk, als voor de cliënt met een grote familie en een groot sociaal netwerk kunnen wij gepaste zorg, begeleiding en ondersteuning bieden.

Zelfregie, respect en betrokkenheid zijn de begrippen bij MentoCure!