Mentorschap - MentoCure
16879
page-template-default,page,page-id-16879,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Mentorschap

 

Wanneer komt u in aanmerking voor een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Elke persoon die meerderjarig is en een ziekte of beperking heeft kan in aanmerking komen voor mentorschap. Het komt vaak voor dat de persoon moeite heeft met het begrijpen van informatie, het nemen van beslissingen of met het houden van regie op hun leven. Dit ziet men vaak terug op gebieden van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Voorbeelden van mensen met een mentor kunnen zijn (beginnend) dementerenden, mensen met een verstandelijke en/of een psychische beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel of iemand zonder familie of netwerk.

 

Wat doet een mentor?

De mentor is een wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger van de cliënt, zijn adviseur en een vertrouwenspersoon op persoonlijk vlak.  De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt of over feitelijke dingen, zoals het inzien van een dossier. Degene die een mentor heeft blijft handelingsbekwaam en kan in principe zijn eigen financiële zaken behartigen. De mentor heeft bij het vervullen van zijn taak de plicht zijn cliënt zo veel mogelijk te laten beslissen en zelfstandigheid te bevorderen.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

De mentor stelt in samenspraak met de cliënt vast onder welke omstandigheden de cliënt zelf beslissingen kan nemen. De mentor stimuleert daarmee de zelfredzaamheid van de cliënt. Verder neemt de mentor beslissingen omtrent verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

 

Wie kan de aanvraag voor een mentor doen?

De aanvraag voor mentorschap kan worden gedaan door de cliënt zelf. Wij zien vaak dat de cliënt zelf moeite heeft om ons te benaderen of helemaal niet op de hoogte is van mentorschap. Dit is een van de redenen waarom ook een partner/familielid in de vierde graad mentorschap kan aanvragen. Tevens kunnen betrokken (zorg) instelling(en) mentorschap aanvragen.

 

Hoe ziet het traject eruit?

U kunt via het contactformulier op deze website, per e-mail of telefonisch contact met u opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek wordt bekeken of het klikt tussen de (beoogd) mentor en de mogelijke cliënt. In dit kennismakingsgesprek wordt onder andere uitgebreid besproken wat de mentor voor u kan betekenen. De mentor zal wanneer er een klik is, het traject begeleiden met betrekking tot de aanvraagformulieren. Deze formulieren worden naar de kantonrechter verstuurd. In overleg met cliënt wordt er tevens een mentorschansplan opgesteld waarin de wensen van cliënt worden opgenomen en besproken. Hierna krijgt u een brief thuis gestuurd van de rechtbank. In deze brief wordt u opgeroepen om naar de zitting te komen waar uw verzoekschrift wordt behandeld. Naar deze zitting komt ook uw beoogd mentor. Concreet houdt dit in dat de kantonrechter tijd voor uw vrijmaakt om uw persoonlijke situatie te bespreken. De kantonrechter beslist naar aanleiding van deze zitting vaak al op de zitting of mentorschap gepast is in uw situatie. Wanneer de kantonrechter het mentoraat toewijst wordt dit vastgelegd in een beschikking. Wanneer deze beschikking door MentoCure wordt ontvangen vangt het mentoraat aan.

 

Wat kost een mentor?

Met betrekking tot de kosten en de vergoeding zijn er richtlijnen vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (het LOVCK). Deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast. Wanneer de cliënt genoeg draagkracht heeft zullen de kosten voor de bewindvoerder worden betaald door de cliënt zelf. In geval van te weinig draagkracht kan er bij de gemeente waar cliënt woonachtig is  een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.

 

Telefonische spreekuurtijden en contactmogelijkheden

MentoCure heeft vier dagen per week vaste telefonische spreekuurtijden voor cliënten. Wanneer uw mentor tijdens de spreekuurtijden telefonisch in gesprek is kunt u altijd een voicemail inspreken. In dat geval wordt er getracht diezelfde dag nog contact met u op te nemen. Wanneer men buiten spreekuurtijden belt kan men een voicemail inspreken. Tevens kan men altijd een e-mail sturen. Doorgaans is er buiten de spreekuurtijden een reactietermijn van twee werkdagen. In geval van noodgevallen zal er vanzelfsprekend altijd zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of zijn er nog zaken onduidelijk voor u? Twijfelt u nog of mentorschap geschikt is voor u? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.