Praktijkvoorbeeld verhuizing - MentoCure
17205
post-template-default,single,single-post,postid-17205,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Praktijkvoorbeeld verhuizing

Praktijkvoorbeeld verhuizing

In de praktijk merken wij vaak dat verhuizen problematisch is voor onze cliënten. Natuurlijk
hebben wij cliënten die prima zelf hun verhuizing in goed overleg met hun bewindvoerder
en/of mentor kunnen regelen. Belangrijkste voor ons is dat de cliënt zijn zelfredzaamheid
wordt vergroot! Wat betekent dit nu eigenlijk? Zelfredzaamheid houdt eigenlijk in: wat de
cliënt zelf kan regelen daar krijgt de cliënt ook de vrijheid om dingen zelf te regelen. Hierdoor
blijft de cliënt zich ontwikkelen. Hier dient natuurlijk wel goed bekeken te worden welke mate
van zelfredzaamheid in die specifieke situatie passend is. Wanneer de cliënt een
bewindvoerder heeft betekent het wel dat de cliënt toestemming moet vragen voordat hij
zaken met betrekking tot zijn goederen regelt.

De cliënt kan het niet meer zelf regelen
Door de brede expertise in de zorg- en dienstverlening hebben wij veel cliënten onder bewind
en mentoraat die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Vaak komt het voor dat het voor de
cliënt niet meer mogelijk is om op zichzelf te blijven wonen.

Zie de casus hieronder:
Mevrouw X heeft dementie. Er is geen directe familie aanwezig om voor mevrouw te zorgen.
Daarnaast heeft mevrouw X ook geen bekenden of vrienden die haar bij staan of een
luisterend oor kunnen bieden. Dit resulteert in het feit dat mevrouw X langere tijd slecht voor
zichzelf zorgt. Mevrouw doet af en toe nog wel boodschapjes maar vergeet dan door haar
dementie vaak te betalen. Dit resulteert in meerdere boetes door de winkeliersvereniging en
van de politie voor diefstal. Mevrouw besluit dan maar geen boodschappen meer te doen. Op
het moment dat de bewindvoerder en mentor wordt benaderd is mevrouw al in ernstige mate
ondervoed. Mevrouw vergeet namelijk door haar dementie dat zij moet eten en hiervoor
wekelijks boodschappen moet doen.

In dit geval hebben wij een spoedaanvraag bij de rechtbank ingediend. Hierbij vragen wij of
mevrouw haar verzoekschrift met voorrang kan worden behandeld omdat de situatie heel
zorgelijk is. Zolang de onderbewindstelling en het mentorschap nog niet is uitgesproken door
de rechtbank mogen wij nog geen actie ondernemen. Wel houden wij contact om te
monitoren hoe het met mevrouw gaat.
In deze specifieke casus is mevrouw na de uitspraak met spoed geplaatst binnen een
passende zorginstelling.

De mentor gaat op het gebied van mevrouw haar persoonlijke belangen aan de slag! Er wordt
een netwerk opgezet waarin er nauw contact wordt onderhouden met het zorgverlenend
personeel binnen de instelling en de artsen. Hoe komt mevrouw op een gewicht passend bij
een gezond BMI? Zijn er meerdere gezondheidsproblemen en kan hier passende hulp voor
worden ingezet? Daarnaast wordt er ook gekeken naar de persoonlijke verzorging van
mevrouw. Ging mevrouw vroeger vaak naar de kapper of naar de pedicure? Zou dit voor
mevrouw op dit moment ook een goed initiatief zijn? Welke kleding droeg mevrouw vaak en
welke kleding wordt van mevrouw haar oude woonadres naar de zorginstelling gebracht?
Wanneer de bewindvoerder en de mentor bij mevrouw in haar huis wat persoonlijke
spulletjes ophalen zien zij een aantal foto’s van vroeger hangen. Mevrouw samen met haar
man, in een prachtige jurk gelukkig in het buitenland op vakantie. Zowel de bewindvoerder en
de mentor zijn het beiden erover eens dat mevrouw op dat moment een schim is van wie zij
op de foto was.

De bewindvoerder gaat ondertussen op het financiële vlak aan de slag! Er wordt contact
gelegd met de woningbouwvereniging. Besproken wordt met de verhuizer welke spullen er
naar mevrouw haar nieuwe kamer binnen de zorginstelling wordt verhuisd en wat er met de
rest van de spullen moet gebeuren. Doordat mevrouw duurzaam niet meer in staat is om
zelfstandig te wonen werd in dit geval de huurovereenkomst opgezegd, wat praktisch
betekent dat er een voorinspectie en na- inspectie plaatsvindt door de woningbouw
vereniging. Naast de verhuizing heeft de bewindvoerder natuurlijk ook nog andere taken
maar die laten we voor nu even buiten beschouwing.
Achteraf blijkt dat mevrouw voldoende vermogen heeft en de bekeuringen nooit nodig waren
geweest. Jammer genoeg hebben meerdere instanties nooit gesignaleerd dat mevrouw door
haar gezondheid zo slecht voor zichzelf heeft kunnen zorgen. Nu is het ook onze ervaring in
de praktijk dat dementie vaak in een zeer laat stadium pas kenbaar wordt voor de omgeving.
Het heeft dan ook mijn inziens weinig zin om met het welbekende vingertje naar instanties te
wijzen.

Natuurlijk dient een bewindvoerder en een mentor soms beslissingen te maken die de cliënt
niet altijd begrijpt. Mevrouw wilde ook het liefste weer naar huis en was in het begin het er
niet mee eens dat zij binnen de zorginstelling moest blijven wonen. We trachten op dat
moment wat meer persoonlijke aandacht aan de cliënt te geven. Er wordt wat vaker uitgelegd
waarom mevrouw niet meer op zichzelf kan wonen en aan het zorgverlenend personeel
wordt gevraagd of zij mevrouw willen helpen zodat zij haar draai kan vinden op haar nieuwe
woonadres.
Ikzelf ben juridisch geschoold waarbij je aanleert de juridische verdieping binnen regelgeving
te duiden. Nu miste ik tijdens mijn studie vaak de menselijkheid in de casussen. Weinig werd
besproken of zelfs vergeten dat elke casus ook daadwerkelijk een situatieschets was van
echte mensen die gewoonweg niet meer in staat waren om alle (juridische) regelgeving,
reglementen, procedures of stappen die instellingen verzinnen, nog enigszins te volgen. Het
idee van MentoCure is dan ook ontstaan door de noodzaak die wij voelden om juist die
mensen vooruit te helpen.

Uiteindelijk is mevrouw enorm opgeknapt en dat is voor ons het allerbelangrijkste! Mevrouw
heeft elke maand een financieel overschot, ze drinkt elke dag gezellig met een aantal dames
een kopje thee binnen de beschermde omgeving van de zorginstelling en ze heeft weer een
gezond gewicht. Het lijkt er dan ook op dat ze haar rust een beetje heeft terug gevonden.
Mevrouw is niet langer meer een schim van zichzelf maar een kokette dame van een zekere
leeftijd. Een dame, wellicht een stukje ouder en een stukje vergeetachtiger maar vergelijkbaar
met de foto uit haar oude huis.

Mevrouw mr. A.J. (Janet) Kleijn
Jurist en bewindvoerder
10-09-2020

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.